Sådan spiller klaver – Music Theory Basics, Sammensatte Time Signatures

For at hjælpe dig i gang med musikteori, vil jeg kort forklare nogle af begreberne. Størstedelen af denne artikel vil være på grundlag af sammensatte tider underskrifter. Men før jeg kan forklare det, vil jeg kort forklare nogle udtryk, som vi vil bruge. Udtrykket tidssignatur er et nøglebegreb i klaverspil. Du skal være i stand …